Kupola zāle

            Kupola zāle šobrīd ir nozīmīgākā klasicisma stila telpa Latvijā, kas kaut arī rekonstruētā veidā, rada nobriedušā klasicisma iespaidīgāko telpisko ideju, kam pamatā likts Panteons Romā.

            Baltā mākslīgā marmora sienas augšā nobeidzas ar klasicistisku stuku frīzi, kur smalku akanta arabesku vijumos iepītas cilvēku un zvēru figūras. Kupolu ar tajā attēlotajām dekoratīvajām kasetēm balsta astoņas gleznotas atlantu figūras. Šīs skaistās zāles un pils pārējo telpu dekoratīvā apdare rāda Pēterburgas klasicisma un ampīra noskaņas. Baltais, mākslīgais marmors raksturīgs Kvarengi interjeriem, bet reljefu imitējošo grizaļas gleznojumu Pēterburgā izkopa daudzie itāļu dekoratori, īpaši Skotu dzimtas locekļi.

Interjers Mezhotne liels